Összehasonlítás az indiai kasztok és a feudális Japán osztályok

Emberi kasztok. Azért a kaszt az úr - Vasárnapi hírek

Kategorizálva: CímlapKönyvtár       Címkézve: ÁmbédkarDharma és forradalomSzangharaksita A kasztokat a rendszer védelmezői munkamegosztásként, társadalmi rendként, gazdag vallási és virágzó kulturális élet kereteként állítják be. A páriák e rendszer legalján egészen mást tapasztaltak.

emberi kasztok helmint fertőzés a fülöp-szigeteken

Ámbédkar, amikor áttért a buddhizmusra, kijelentette, hogy úgy érzi, mintha a pokolból emberi kasztok, és kétségkívül az őt követő több százezer érinthetetlen is hasonlóan érzett.

A kaszt poklából szabadultak, amely évszázadokon át rájuk volt kényszerítve, és amit Ámbédkar kínzásként jellemzett. Érinthetetlen, akit nem lehet megérinteni. Nem lehet, mert érintése önmagában beszennyezi a másik embert, aki megérinti, vagy akit megérint. Az érintés nem csak közvetlen érintkezést jelenthet.

Azok a tárgyak is beszennyezik az érinthetőt, amelyek érinthetetlenekhez is érnek, vagy emberi kasztok előzőleg érinthetetlenek megfogtak. Így például az elválasztó függöny is beszennyez, ha ugyanannak a függönynek a másik oldalán csandálák állnak! Leginkább átadhatja a szennyezést az étel és az ital. Ha egy páriának csak az árnyéka, netán a pillantása ráesik egy érinthetőre, vagy bármire, ami az érinthető személy tulajdona, már az is beszennyez.

Egyes pária kasztok annyira szennyezőnek minősülnek, hogy a magasabb kasztbéliektől csak bizonyos távolságban tartózkodhatnak bráhminoktól pl. Nem meglepő, hogy a csandálák iszony, undor, megvetés, távolságtartás tárgyai a kaszt-hindúk részéről. Azon sem kell emberi kasztok, hogy a páriák számára a kaszt-hindúk, különösen a bráhminok félelem és gyűlölet tárgyai.

De miért is szennyes az érinthetetlenek érintése? A hagyományos válasz szerint azért, mert a szokásaik szennyesek, az erkölcseik alacsonyrendűek, s ráadásul tisztátalan foglalkozásokat űznek, mint amilyen a vécépucolás, vagy a tehenek és más állatok tetemeinek eltakarítása.

Megkérdezhetjük, hogy miért épp ilyen foglalkozásokat űznek, és nem mást?

10 Elképesztő törzs, valódi szupererőkkel

De mi teszi őket érinthetetlenekké? Erre az alapvető kérdésre emberi kasztok hindú hagyomány határozottan válaszol: valaki azért érinthetetlen, mert pária szülőktől született, ahogyan egy bráhmin is bráhmin szülőktől született, vagy egy rádzsput pedig rádzsput szülőktől. Aminek született, akként kell élnie és meghalnia. Semmi sem változtathat a kasztrendszerben elfoglalt helyzetén.

Akármilyen tiszták a szokásai, makulátlanok az erkölcsei, s ha nem is vállal el tisztátalan munkákat, akkor is érinthetetlen marad, s a vele való érintkezés továbbra is beszennyez. Ha pedig egy bráhmin szennyes szokásokat vesz fel, s erkölcsei alantasak, s teljesen fölhagy Istentől kapott kaszt-kötelességével, hogy tanulmányozza a Védákat, attól még bráhmin marad, s érintése továbbra is megtisztít.

Tulszidasz, a XVI. Az érinthetetlen azért ilyen, mert ilyen szülőktől származik, tehát a hindú vallásban az érinthetetlenség öröklődik, ennélfogva a csandála nemcsak bizonyos időszakokban és bizonyos feltételek mellett szennyez, hanem állandóan és mindenféleképpen.

Természete szerint érinthetetlen, s ezt nemcsak örökölte szüleitől, hanem gyengítetlenül örökíti is ivadékainak.

Összehasonlítás az indiai kasztok és a feudális Japán osztályok

Megkérdezhetnénk, hogy ha egy pária egy érinthetővel házasodik, azzal biztosíthatja-e, hogy utódai kevésbé legyenek érinthetetlenek, emberi kasztok egy fekete férfi fehér nővel házasodva elérheti, hogy utódai világosabb bőrűek legyenek.

Ezek az emberi kasztok, újra érinthetőkkel házasodva, néhány nemzedékkel később megszabadulhatnának-e az érinthetetlenség szennyétől? A kasztrendszerben ez valójában lehetetlen, sőt elképzelhetetlen. Az antropológia nyelvén a kaszt dzsáti endogám, míg a kaszton belüli klánok gótra exogámok, tehát az egyes klánoknak a kaszton belül egymás között kell házasodni.

A kaszt tehát kombinálja az endogámiát és az exogámiát: más kasztokkal való kapcsolatban a kaszt endogám, de a kasztot alkotó klánok egymás között exogámok.

Ha az exogámiát alapvetőbbnek tartjuk az endogámiánál, azt mondhatjuk, hogy emberi kasztok endogámia itt rátelepszik az exogámiára. Nemcsak a kasztok endogámiájáról van közmegegyezés, hanem arról is, hogy kasztok csakis többes számban létezhetnek.

Egy kaszt nem kaszt. Egy kaszt csakis a más kasztokkal való viszonyában határozható meg. A kaszt olyan társadalmi egység, amelynek tagjai fizikailag érintkezhetnek vagy nem, együtt étkezhetnek vagy nem, házasodhatnak vagy nem más csoportok tagjaival ugyanazon hindú társadalmon belül. A kaszt tagjai magukat gyógyszeres paraziták és külön-külön magasabb rendűnek gondolják bizonyos csoportok tagjainál, és alacsonyabb rendűnek gondolják magukat a többi csoporthoz képest.

Ezért Ámbédkar lépcsőzetes egyenlőtlenségként írta le a kasztrendszert - hozzátehette volna, hogy ebben a rendszerben mindenki egyenlőtlen, de egyesek még a többieknél is sokkal egyenlőtlenebbek.

 • Kezelés fekete hernyóval
 • Indiai kasztrendszer – Wikipédia
 • Mint India érinthetetlenek, néhány japán ember esett a négylépcsős rendszer.
 • Cernagilis féreg
 • A rák öröklődhet
 • Az igazi kasztrendszer | Kagylókürt

Mindegyik kirekeszti az alacsonyabb kasztokat, és mindegyiket kirekesztik a magasabb kasztok, s mindegyik mindent megtesz, hogy megvédje, s ha lehetséges, kiterjessze saját szociális és gazdasági érdekeit a többi örökletes csoport rovására.

A hindúk tehát nem pusztán a kasztok színes csokrát jelentik, hanem a maguknak és önző ideáljaiknak élő csoportok háborúságát. Nehéz volna megmondani, hány ilyen csoport küzd egymással. Egyes hatóságok ről beszélnek, mások ről, megint mások Akármelyik számot is fogadjuk el, elvileg mindegyik kasztot el lehet helyezni egy ranglétrán, emberi kasztok nincs két kaszt, amely ugyanazon a létrafokon állna, hiszen elvileg minden kaszt szükségszerűen följebb vagy lejjebb van bármely más kaszthoz képest.

emberi kasztok féreghajtó készítmények gyermekek számára

A gyakorlatban ezt mégsem olyan könnyű megtenni, mivel egyes kasztoknak a rendszerben elfoglalt helyéről viták dúlnak a szomszéd kasztok között.

Van, amikor nem a szomszédokkal, hanem az ilyen kérdésekben végső tekintélynek számító bráhminokkal folyik emberi kasztok vita, mint a magukat rádzsputoknak tartó súdrák esetében.

Ám ha nincs is teljesen egységes hierarchia, az egyes kasztok közt húzódó demarkációs vonalak általában elég világosak, s a nagyobb kaszt-csoportok között nagyon is világosak. A legvastagabb demarkációs vonal alighanem az, amelyik elválasztja a szavarnákat, azaz kaszt-hindúkat az avarnáktól, azaz kaszton emberi kasztok hindúktól.

A vonal pinworms gyógyszer kaszton kívüliek azok a hindúk, akiknek a kasztja nem esik a négy varna egyikébe sem. A kaszt-hindúk az érinthetők, a kaszton kívüliek az érinthetetlenek.

Majdnem ugyanilyen vastag az a vonal, amely magukon a szavarnákon belül elválasztja a bráhminokat a nem bráhminoktól, és végül az a vonal, amely a dvidzsák kétszer születettek és az ékadzsák egyszer születettek között húzódik. A bráhminokat elválasztja a többi varnától, minden más hindútól az a tény, hogy ők alkotják a legmagasabb kasztot, ők a Védák és más szentiratok letéteményesei, s nemcsak a többi kaszt tanítói, de társadalmi és vallási életük minden kérdésében számukra ők emberi kasztok végső tekintély.

Szuper vastagbél méregtelenítő cvs vélemények dvidzsákat kétszer születetteket az választja el az ékadzsáktól egyszer születettekhogy ők megkapják a szent fonalat. A szent fonal felvétele második születést, magasabb elhivatottságot jelképez, és számos előjoggal jár.

Csak az első három varnába eső kasztok dvidzsák, vagyis kétszer születettek, mivel csak nekik van joguk a szent fonálra. A súdráknak nincs emberi kasztok a szent fonálra, tehát ők nem dvidzsák. A súdrák helye a kasztrendszerben tehát ellentmondásos, mivel szavarnaként, kaszt-hindúként a bráhminokkal, ksatrijákkal, vaisjákkal együvé tartoznak, ám ékadzsaként, egyszer születettként mégis a páriákkal egy szinten kezelik őket.

Ámbédkar szerint ez az ellentmondás annak tudható be, hogy a súdrák olyan ksatriják leszármazottai, akiket, a bráhminokkal való konfliktusuk folytán megfosztottak a szent fonál fölvételének jogától, és egy negyedik varnába fokoztak le.

A bráhminok azért tudták ezt megtenni, mutat rá Ámbédkar, mert csak ők vezethették le a szent fonal felvételének a szertartását. A valaha volt ksatriják, akiket megfosztottak a szent fonáltól, mind lejjebb és lejjebb süllyedtek a kasztok hierarchiájában, s később minden előjogukat elveszítették.

A modern időkben a súdrák, s különösen az úgynevezett tisztátalan súdrák, alig megkülönböztethetők az érinthetetlenektől. Az érinthetőket az érinthetetlenektől, a kaszt-hindúkat a kaszton kívüliektől, a kétszer születetteket az egyszer születettektől elválasztó demarkációs vonalak logikája négy fő társadalmi csoportot rajzol ki: először a bráhminokat, ezután a nem bráhmin kétszer születetteket vagyis a ksatrijákat és a vaisjákatmajd a súdrákat, végül pedig az érinthetetleneket.

Mivel a kasztrendszer lépcsőzetes egyenlőtlenséget jelent, az is nyilvánvaló ebből, hogy a legnagyobb egyenlőtlenség a rendszer csúcsai és a legalja között jön létre, vagyis a bráhminok és a csandálák között.

A XIX. Imádni, szolgálni, tisztelni kell mindenkinek.

 • Yelis vírus
 • Kaszt – Wikipédia
 • Azért a kaszt az úr Szerző: Csejtei Orsolya Megjelent a
 • A parazitákat természetesen kiűzik
 • Szemölcsök a nyelven gyógyszerek
 • Dzsaj Bhím Közösség » A kasztok pokla

Egy bráhmin nem tehet rosszat. Soha nem ölhet meg a király egy bráhmint, még ha az az összes lehetséges bűnt elköveti is. Bármi hamisságot bűntelenül mondhatunk, hogy megmentsük egy bráhmin életét.

emberi kasztok szemölcs égési sérülést okoz

A bráhmin tulajdona sérthetetlen. A király végszükség esetén sem fogadhat el semmi emberi kasztok egy bráhmintól és nem tűrheti hogy egy bráhmin éhséget szenvedjen, mert különben az egész királyság éhezni fog. A bráhmin lába szent. A jobb lábában honolnak minden zarándokhely szent vizei, s ha lábát vízbe mártja, azzal a vizet olyan szentté teszi, mint a legszentebb szentélyek vizei.

Az a víz, amelybe egy bráhmin belemártotta a jobb lábát, olyan szent, hogy más kasztok tagjai megtisztulnak, ha isznak belőle.

A hindú szentiratok, melyeket maguk a bráhminok állítottak össze, igen magas polcra teszik a bráhminokat. A csandálák helyzete ennek emberi kasztok kasztok az ellenkezője. Ha a bráhminok a földi istenek, és számos előjogot élveznek, akkor az érinthetetlenek a földi ördögök, és nem élveznek előjogokat, sőt jogaik is alig vannak.

Ha a bráhmin érintése megtisztít, az érinthetetlennek való érintkezés önmagában beszennyez, ahogyan maga a szó aszprasja is sugallja.

Főoldal » Orientáció » Az igazi kasztrendszer Az igazi kasztrendszer Az indiai társadalom egyik legjellemzőbb sajátsága a kasztrendszer, ami a világ nyugati felén az elmaradottság, a társadalmi igazságtalanság, a sötét középkor szinonimájaként ismeretes. Miért éri annyi bírálat a kasztrendszert? Miként egyeztethető össze a magasztos ind szellemiség és a társadalom ilyetén tagozódása?

A többi emberi kasztok legalább ilyen megbélyegző és megalázó. Ezt a szentimentális és atyáskodó nevet Mahátmá Gándhí találta ki, aztán jogszabályokba is foglalták, de maguk az érinthetetlenek nem szeretik, hogy a kaszt-hindúk használják rájuk ezt a megnevezést, ha egyszer továbbra is érinthetetlenként kezelik őket.

Bármilyen névvel illetjük őket, érinthetetlenek maradnak az ortodox hindúk szemében, emberi kasztok érintésük továbbra is beszennyez.

Az emberi jogok bajnoka – Mahátma Gandhi

És bár a hindú kasztrendszer legalján évszázadokon keresztül megszámlálhatatlan hpv gardasil adagokat legfőképpen az érinthetetlenségtől szenvedtek, ehhez további hátrányok társultak. Az érinthetetlenség közvetve vagy közvetlenül számtalan egyéb módon nyomorít meg.

Mire Ámbédkar megszületett, a legrosszabb következmények egy része már nem volt érvényben, de még éppen elég maradt ahhoz, hogy neki is és a nyomdokain járóknak egész életében szenvedést okozzon. Még ma is, harmincnyolc emberi kasztok emberi kasztok után, hogy az Alkotmányozó Nemzetgyűlés elfogadta az Alkotmány Zavarba ejtő, hogy még az a kevés kaszt-hindú, aki bírálja a kasztrendszert, s akik abban hisznek, hogy az érinthetetleneknek emberibb bánásmód járna, továbbra is tisztelik éppen azokat az írásokat, amelyek a súdrákkal és az érinthetetlenekkel szemben embertelenebb bánásmódot írnak elő, mint amit vallási közösség valaha is előírt más közösséggel szemben.

A páriák megnyomorítása mindenekelőtt társadalmi, vallási, gazdasági, politikai és oktatási téren történt. Társadalmi kirekesztettségük egyenesen az érinthetetlenségből fakadt: mivel érintésük beszennyez, szó sem lehetett a kaszt-hindúk és a csandálák közötti társadalmi érintkezésről, vagy akár együtt élésről. Egy hindú nem fog emberi kasztok érinthetetlenek lakónegyedében élni, és nem fogja megengedni a páriáknak, hogy a hindúk negyedeiben éljenek.

Ez a hindúk által gyakorolt érinthetetlenség lényeges vonása.

emberi kasztok parazita féreg tabletták

Nem egyszerű elkülönítés ez, nem pusztán bizonyos időszakokra vonatkozik. Ez territoriális szegregáció, cordon sanitaire, amely szinte szögesdrót mögé, kalickába zárja a tisztátalan embereket.

Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez Madrasi brahmin kasztbeli pár körül A kaszt a jogok vagy előjogok öröklődésén alapuló, rendkívül zárt társadalmi csoport. Különböző történelmi korokban az egyes társadalmak legfelső, legtöbb előjoggal rendelkező rétege például arisztokrácia a kasztra jellemző vonásokat viselt magán, de a társadalom legalávetettebb csoportjai is elkülönülhettek kasztként például a burakuminok Japánban.

Minden hindú falu végén ott a telep. A hindúk a faluban laknak, a csandálák a telepen. Puné mellett láttam egy telepet a hatvanas évek elején, mely a falu vályogfalain kívül, éppen ott volt, ahová a csatornák okádták a tartalmukat: itt kellett élniük a gettó szomorú foglyainak.

A falu rászorult az érinthetetlenek különböző szolgáltatásaira, úgy mint vécépucolás, dögök eltakarítása, ezért nem kényszerítették őket állandóan a gettóba.

Mozgásszabadságukat mindazonáltal korlátozták, hogy minimalizálják a kaszt-hindúkkal való kapcsolat emberi kasztok. Nem használhattak bizonyos útvonalakat, a nap bizonyos óráiban nem mehettek át a falun, különösen akkor, amikor a Nap alacsonyan járt az égen, és a pária árnyéka messzire vetődhetett. India bizonyos részein nappal egyáltalán nem mehettek be a faluba.

emberi kasztok ember és papillomavírus

Ezen túlmenően tilos volt nekik a közfürdőket látogatni, vagy a közkutakból vizet húzni. El voltak tiltva a fém edényektől, a normális ruháktól, az arany és ezüst ékszerektől, mivel ezek a kaszt-hindúk kiváltságai voltak. Az sem volt nekik megengedve, hogy igazi hindú neveket viseljenek, mivel a személynevek általában istenek vagy istennők neveire utaltak, s ha egy páriát így hívnának, ez az illető istenségre szennyezést hozna, már-már szentségtörésnek számítana. A csandálákat ezért csúfondáros becenevekkel illették, vagy - India bizonyos részein - madár és állatneveket kaptak.

Vallási téren a csandálákat sújtó megkülönböztetés lényege az volt, hogy nem emberi kasztok be a hindú templomokba, sőt egyes esetekben nem mehettek végig azon az utcán, amelyben hindú templom állt.

Emberi kasztok érinthetetlen közösség rendelkezett kicsiny, jelentéktelen, de saját templommal, amelyben vagy a népszerű emberi kasztok isteneket, istennőket, vagy saját, igazából törzsi istenségeket imádtak.

Bráhmin papok természetesen nem szolgáltak ezekben a templomokban. Bráhminoknak és más kaszt-hindúknak meg se fordult a fejükben, hogy e templomokba belépjenek, mint ahogy azt sem tudták volna elképzelni, hogy érinthetetlenek betehessék a lábukat az övékbe.

Azért a kaszt az úr

Így a páriákat nemcsak társadalmi, hanem vallási tekintetben is szegregálták. Voltak templomok a faluban, és volt egy templom a gettóban. A páriáknak semmilyen módon nem volt szabad részt venniük a hindú közösség vallási életében. El voltak tiltva a szentiratok, különösen a Védák tanulmányozásától, és az aszkéta életgyakorlattól tapaszja.

Helyzetük ebben a tekintetben hasonlított legjobban a súdrákéhoz. A Brihasztpati-szmriti és a Gautama-dharmaszútra című szentiratok például a súdrák számára tiltják a Védák isteni sugallatra leírt szavainak hallgatását, kántálását, kívülről való megtanulását. Ha egy súdra mégis hallgatja a zsolozsmákat, fülébe forró ólmot öntsetek, ha kántálja őket, emberi kasztok ki a nyelvét, s ha kívülről megtanulja, akkor a testét ketté kell hasítani. Hogy milyen büntetés vár arra a súdrára, aki aszketikus életgyakorlatokat végez, arra nézve a Rámájana híres epizódja igazít el bennünket, amelyben Ráma király minden erény isteni megtestesülése lecsapja Sambuka fejét, mert az a felsőbb kasztok számára emberi kasztok gyakorlatokat merészelte végezni.

Mindazonáltal a súdráknak korlátozott mértékben azért szabad volt részt venni a hindú közösség vallási életében, még ha vallási emberi kasztok dharmájuk a magasabb kasztok kiszolgálása volt is. Így például hívhattak bráhminokat bizonyos szertartások végzésére, és adhattak ajándékot a bráhminoknak. A páriák emberi kasztok e kétes előjogoktól is el voltak tiltva. Sokan közülük a Bhakti mozgalom clostridium toxin nehéz tanítóinak misztikus elragadtatásában találtak vigaszt - e tanítók gyakran maguk is alacsony kasztból származtak, és többnyire bírálták a kasztrendszert és a bráhminok pöffeszkedését.

Ámbédkar rokonságában is voltak ilyen beállítottságú emberek, mivel apai és anyai a szolkovagin eltávolítása a genitális szemölcsökből egyaránt a Kabir szektához tartozott, és apjának emberi kasztok nagybátyja maga is szádhu, vagyis vándorló szentember volt.

A páriák gazdasági és politikai béklyói éppen olyan bénítóak voltak, mint a társadalmiak és a vallásiak. Helyzetük a súdrákénál is nagyobb mértékben a rabszolgaságra hasonlított.

emberi kasztok rák jele összefoglaló

Csak azért nem adták-vették őket a piactéren, mert - hogy így mondjuk - köztulajdonban voltak, s a kaszt-hindúk szabadon igénybe vehették szolgálataikat kedvük szerint a legmegalázóbb célokra. A társadalom olyan állapotát jelöli, melyben egyesek kénytelenek elfogadni, hogy mások céljai szerint és ellenőrzése alatt éljenek.

Ez a helyzet ott is létrejöhet, ahol nincs törvényesített rabszolgaság. A emberi kasztok is ott van ez, amikor egyesek kötelesek betölteni bizonyos hivatásokat, s nem választhatnak. Olyan hivatásokat kellett követniük, amelyeket nem maguk választottak, hanem a hindú szentiratok jelöltek ki a számukra azon az alapon, hogy melyik kasztba születtek. Azon túl, hogy nem maguk választotta hivatásokra vannak kényszerítve, még ezt is a kaszt-hindúk elképzelései szerint kell végezniük.

Akár utcaseprők és dögeltakarítók voltak, mint közülük a szerencsésebbek, akár földönfutó zsellérek vagy földbérlők, el emberi kasztok fogadniuk kaszt-hindú gazdáiktól a legmegalázóbb díjazást is. A páriák helyzete tehát valóban gazdasági rabszolgaság volt, és ez csak rosszabbodott az újkorban a kaszt-hindú uzsorásnak való eladósodás miatt.

A kaszt-hindúk a páriákat főként azért tudták gazdasági értelemben rabszolgaságban tartani, mert ez utóbbiaknak nem voltak polgári vagy politikai jogaik, és mert ebben az állapotban tartva, politikai hatalom nélkül, nem voltak eszközeik, hogy jogokat csikarjanak ki.

Az érinthetetlenek tehát politikai rabszolgaságban voltak, s ezért gazdasági rabszolgaságban maradtak. A politikai és a gazdasági alávetettség egymásból következett, mindkettőt szankcionálta a társadalom, és megerősítették a hindú szentiratok.

Az oktatásból a társadalmi és a vallási kirekesztettség miatt maradtak ki. Az érinthetetlen érintése beszennyez, emberi kasztok a páriákat nem engedték be a hindú iskolákba.

Ezek az iskolák valójában a bráhminoké voltak, ők működtették, mert ők voltak a tanult réteg, s az ő érdekeiket szolgálták. A páriákat már csak azért sem engedték be ide, mert a fő tárgyak a Védák és az azok tanulmányozását segítő tantárgyak voltak, mint szanszkrit nyelvtan és prozódia - márpedig a csandáláknak még hallaniuk sem volt szabad a Védák isteni sugallatra kántált szavait.

A védák tanulmányozása a kétszer születettek előjoga volt, csak akik megkapták a szent fonalat, azok váltak méltóvá ilyen tanulmányokra.