Magyar szélsőbaloldal – Wikipédia

Fogadó szélső baloldal

Tartalom

  fogadó szélső baloldal parazita gyógyszer gyermekeknek

  Történelme[ szerkesztés ] Az ipari forradalom kiszélesedésével a baloldali politika elsősorban a munkások életkörülményeivel és jogaival kezdett el foglalkozni, illetőleg általánosságban véve az összes szegényebb társadalmi réteg problémáinak megoldását tűzte ki fogadó szélső baloldal. Napjainkban a baloldal egy része a liberálisokkal összefonódva támogatja a szabadpiacot és a globalizációt, radikálisabb csoportjaik azonban ragaszkodva eredeti elveikhez továbbra is a pénzuralom megszüntetésében látják a szegény rétegek felemelésének módját.

  Jellemzők[ szerkesztés ] Ahogy a jobboldaliság és baloldaliság fogalma is változhat térben és időben, így a mérsékeltség fogalmáról is eltérőek lehetnek a vélemények. Mérsékelt formája[ szerkesztés ] A politikában a baloldal általában a társadalmi változások szorgalmazója a társadalomkritikai szemlélet alapján.

  fogadó szélső baloldal a tojásféreg ülése fölött

  A mérsékelt baloldal uralkodó irányzata Nyugat-Európában a szociáldemokráciaamely a parlamentáris demokrácia alkotmányos keretei között működik.

  Szélsőséges formái[ szerkesztés ] A baloldalnak több radikális irányzata van, így például a kommunizmus és az anarchizmus. A hatalomra jutott forradalmárok eszmei háttere általában zavarossá, ellentmondásossá vált, hiszen a radikális baloldali szemlélet egyik alapvető gondolata a mindenkori társadalmi fogadó szélső baloldal szembeni kritikai szemlélet.

  A kommunizmus vezető és sokáig legsikeresebb irányzata sokáig a szovjet típusú, Vlagyimir Iljics Lenin nevéhez köthető, marxizmus—leninizmusnak nevezett nézetrendszer és gyakorlat volt, amelynek tézisei szerint az osztályharc során a dolgozó osztályok, a munkások és parasztok osztálya szükségszerű győzedelmet arat a tőkés polgáriilletve a feudális arisztokrata osztályok felett.

  fogadó szélső baloldal paraziták reflexológia