CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT

Péntek 3 óra, Fogadóóra - Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium

Taníts minket, hogy az élő Istent hirdessük; segíts tanúskodnunk Jézusról, az egyetlen Üdvözítőről; tégy minket szolgálatkésszé a felebarát iránt, befogadóvá a rászorulók iránt, tégy az igazságosság megvalósítójává és az igazságosabb világ szenvedélyes építőivé; segíts úgy munkálkodnunk a történelemben, hogy bizonyosak legyünk az Atya tervének teljesedésében.

Péntek 3 óra

Új világnak Hajnala, mutasd meg, hogy a reménység anyja vagy, és virrassz fölöttünk! Virrassz az európai Egyház fölött: legyen az Evangélium jó közvetítője; legyen az igazi közösség helye; teljesítse küldetését a remény Evangéliumának hirdetésében, ünneplésében és szolgálatában mindenki békéjére és örömére.

Béke Királynője, oltalmazd az emberiséget a harmadik évezredben!

Péntek 3 óra

Virrassz az összes keresztény fölött: járják hűségesen az egység útját a kontinens egységesítésének kovászaként; virrassz a fiatalok fölött, akik a jövendő reményei, hogy Péntek 3 óra kövessék Jézus hívását. Virrassz a nemzetek vezetői fölött: tekintsék feladatuknak a közös ház építését, melyben megbecsülik minden egyes ember méltóságát és jogait.

Péntek 3 óra

Mária, ajándékozd nekünk Jézust! Segíts, hogy Őt kövessük és Őt szeressük! Ő az Egyház, Európa és az emberiség reménye, Ő velünk és közöttünk él Egyházában.

Hogyan Maradnak Életben a FÓKÁK a JÉG ALATT ❓

Veled együtt mondjuk: Jöjj el, Jézus! A dicsőség reménye, melyet Ő árasztott a szívünkbe, teremje meg az igazságosság és a béke gyümölcseit!

See more.

Péntek 3 óra